Więcej

dodatkowe informacje

Wspierane działania

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb angażuje się w działania i projekty wielu instytucji i organizacji, którym celom przyświeca chęć ochrony mórz i oceanów,
w szczególności Morza Bałtyckiego.

Projekty służące ekologii, edukacji, dbaniu o kondycję i zasoby morskie. KGPR wspiera także inicjatywy służące branży rybołówstwa i polskich przedsiębiorstw rybackich.

Do pobrania

Różne dokumenty do pobrania, dla armatorów, współpracowników,
 klientów.

Projekty unijne

KGPR jest beneficjentem środków z Funduszy Unijnych – przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Dzięki finansowemu wsparciu zrealizował i realizuje wiele różnorodnych projektów.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl