Przetarg „KGPR.SWP.5.2019”

opublikowano: 28.06.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej marki konsumenckiej promującej spożycie ryb polskich producentów oraz przeprowadzenie przez okres 30 miesięcy kampanii promocyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych”.

Sygnatura: KGPR.SWP.5.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienie jest przygotowanie przez Wykonawcę strategii działania kampanii promocyjnej, której celem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej marki promującej spożycie ryb polskich producentów, przeprowadzenie badań i analiz rynkowych w tym zakresie, a następnie w oparciu o stworzoną strategię i przeprowadzone analizy i badania przygotowanie, realizacja i przeprowadzenie przez okres 30 miesięcy kampanii promocyjnej mającej na celu zrealizowanie strategii stworzonej marki. Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać ma także na opracowaniu i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej z elementami kampanii edukacyjno-społecznej, służącej z jednej strony podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa, budującej potrzebę spożywania świeżych ryb i bezpośrednio wpływającej na zwiększenie popytu i konkurencyjności produktów rybołówstwa na rynku, z drugiej zaś ma stworzyć pozytywny wizerunek nowej identyfikowalnej marki promocyjnej – marki produktów z ryby od polskich producentów, przekładając się na wzrost spożycia ryb pochodzących z rodzimych połowów.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl