Przetarg „KGPR.SWP.4.2019”

opublikowano: 29.05.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

przeprowadzenie procesu certyfikacji zakładów Zamawiającego według standardów Marine Stewardship Council w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami standardów oceny łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Sygnatura: KGPR.SWP.4.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu certyfikacji zakładów Zamawiającego według standardów Marine Stewardship Council. Celem przedmiotu zamówienia jest pełna ocena zgodności zakładów należących do Zamawiającego według Standardów Marine Stewardship Council i uzyskania certyfikacji MSC/ASC dla trzech zakładów Zamawiającego.

Zakłady należące do Zamawiającego objęte planowaną certyfikacją:

1) Zakład Obróbki Wstępnej położony w Kołobrzegu przy ul. Stoczniowej 2 i 16

2) Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb położone w Kołobrzegu przy ul. Węgorzowej 8

3) Chłodnia składowa wraz z zakładem zamrażania położona w Kołobrzegu przy ul. Węgorzowej 8

w ramach realizacji projektu „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl