Przetarg „KGPR.SWP.3.2021”

opublikowano: 25.11.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Zakup i dostawę dla zamawiającego skrzyniopalet sztywnych tzw. bigboxów w ramach realizacji projektu pn. „Inwestycja w obszarze miejsca wyładunku portu rybackiego w Kołobrzegu – nabrzeża KGPR”.

Sygnatura: KGPR.SWP.3.2021

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienie będzie zakup i dostawa przez Wykonawcę 260 sztuk nowych skrzyniopalet (bigboxów) z polietylenu o pojemności 630 litrów w ramach realizacji projektu pn. „Inwestycja w obszarze miejsca wyładunku portu rybackiego w Kołobrzegu – nabrzeża KGPR”.

Specyfikacja techniczna:

  • ilość – 260 sztuk,
  • zakres pracy w temperaturach od +50 °C do –30 °C,
  • pojemność użytkowa 630 litrów,
  • długość 1230 mm,
  • szerokość 1030 mm,
  • wysokość 750 mm,
  • izolacja PE (EPE),
  • odpływy – 4 sztuki

Opis: Kontenery na dwóch płozach i dodatkowo na 3 stopach w środkowej części kontenera. Mają zawierać napis KGPR lub Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb oraz kolejny numer. Wyposażone w dwa chipy RFiD umieszczone po obu stronach kontenera (w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż). Chipy powinny zawierać zaprogramowaną informację – o właścicielu kontenera (KGPR) i numerze kolejnym kontenera. Wymaga się od chipów możliwości ich czytania za pomocą skanerów ręcznych z systemem monitorowania obiegu opakowań. Kontenery w 100% recyklingowane i posiadające certyfikat PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością.

Miejsce dostawy: 78-100 Kołobrzeg, ul. Węgorzowa 8

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 8 grudnia 2021 r. do godziny 11:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl