Przetarg „KGPR.SWP.3.2020”

opublikowano: 31.12.2020

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Zakup i dostawę wózków widłowych dla Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”

Sygnatura: KGPR.SWP.3.2020

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienie jest zakup i dostawa przez Wykonawcę:

1. Wózka widłowego o napędzie benzyna + gaz. z obrotnicą i ogrzewaną kabiną – wózek widłowy do prac zewnętrznych przy rozładunku statków rybackich i transportu wewnętrznego produktów rybnych, z ogrzewaną kabiną, obrotnicą przystosowaną do przetwórstwa rybnego, masztem triplex 4700 mm i systemem aktywnej stabilizacji wózka, udźwig nominalny 1500 kg, długość wideł 1200 mm;

2. Wózka widłowego o napędzie benzyna + gaz z obrotnicą – wózek widłowy do prac zewnętrznych przy rozładunku statków rybackich i transportu wewnętrznego produktów rybnych, z obrotnicą przystosowaną do przetwórstwa rybnego, masztem triplex 4700 mm i systemem aktywnej stabilizacji wózka, udźwig nominalny 1500 kg, długość wideł 1200 mm

w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”.

Miejsce dostawy: 78-100 Kołobrzeg, Węgorzowa 8

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl