Przetarg „KGPR.SWP.2.2021”

opublikowano: 27.04.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Zakup i dostawę dla zamawiającego wózka wysokiego składowania przystosowanego do pracy w warunkach mroźniczych w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”

Sygnatura: KGPR.SWP.2.2021

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienie jest zakup i dostawa przez Wykonawcę nowego wózka wysokiego składowania przeznaczonego do prac w warunkach mroźniczych, w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”.

Minimalne wymagania techniczne:

  • wysokość podnoszenia min. 10,5 metra,
  • udźwig nominalny min. 2000 kg,
  • udźwig rzeczywisty min. 1450 kg,
  • długość wideł 1150 mm,
  • pełna ogrzewana kabina,
  • kamera na widłach,
  • wskaźnik wysokości,
  • automatyczne poziomicowanie masztu,
  • uchylna kabina

Miejsce dostawy: 78-100 Kołobrzeg, ul. Węgorzowa 8

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 11 maja 2021 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl