Przetarg „KGPR.SWP.1.2021”

opublikowano: 22.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Wykonanie i dostawę zestawu trałowego do połowów śledzia i szprota dla jednostki rybackiej KOŁ-17

Sygnatura: KGPR.SWP.1.2021

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zestawu narzędzi połowowych do połowu śledzia i szprota, na który składają się:

1. Deski trałowe do połowów pelagicznych o powierzchni 2 m², waga 350-380 kg, siła nośna 1189 kg – wyposażone w ruchome płyty umożliwiające zmianę powierzchni oporowej w zależności od warunków połowów oraz stropy do desek z liny Herkules 18 mm o długości 7,6 m – 4 sztuki;

2. czterościenny włok strunowy o obwodzie 246 m i wlocie o powierzchni ok. 460 m², teoretyczne rozwarcie pionowe ok. 21 m przy ok. 27 metrach rozwarcia poziomego; włok w części skrzydłowej ma posiadać struny, które w dalszej części przechodzą w oczka heksagolnalne a następnie w oczka diagonalne wykonane ze stropów; część stropowa wykonana z materiału DANLINE, natomiast część sieciowa z materiału DYNEEMA oraz poliamidu; liny obramowujące wykonane z liny stalowej z bobinami oraz z liny polysteel; włok wyposażony w zestaw pływaków o odpowiedniej wyporności;

3. worek szprotowy wykonany z tkaniny poliamidowej o prześwicie 18 mm z ochroną z tkaniny polietylenowej;

4. worek śledziowy wykonany z tkaniny poliamidowej o prześwicie 35 mm z ochroną z tkaniny polietylenowej;

5. odbiegi o długości 100 m wykonane z liny Herkules o grubości 16 mm – 2 sztuki i o grubości 14 mm – 4 sztuki, zakończone uszami;

6. strop Herkules 18 mm – 2 sztuki

dla jednostki rybackiej KOŁ-17.

Dostawa: 78-100 Kołobrzeg, ul. Węgorzowa 8

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 8 lutego 2021 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl