Przetarg „KGPR.SWP.1.2019”

opublikowano: 11.02.2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Przeprowadzenie procesu sporządzenia raportów w sprawach pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty oraz wstępnej i pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami standardów oceny łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

Sygnatura: KGPR.SWP.1.2019

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie całego procesu sporządzenia raportów w sprawie:

1) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla śledzia i szproty w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,

2) wstępnej (pre-assessment) oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich (storni, turbota i gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council,

3) pełnej oceny na temat zgodności polskich łowisk dla ryb płaskich (storni, turbota i gładzicy) w obszarze Zachodniego i Środkowego Bałtyku z wymogami Standardów Oceny Łowiska Marine Stewardship Council, w ramach realizacji projektu pn. „Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u organizacji wspierającej Zamawiającego w niniejszym postępowaniu – Fundacji MARE z siedzibą w Warszawie: Pani Olga Sarna – Prezes Zarządu Fundacji nr tel. (+48) 604668682, Pani Ewa Milewska Wiceprezes Zarządu Fundacji nr tel. (+48) 504172058.

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Pełna treść ogłoszenia (English Version) (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Załączniki (English Version) (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz

Klauzula informacyjna (English Version) (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl