Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych

opublikowano: 19.03.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/20141.

Tytuł operacji

Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych

Zakres operacji

Na operację składają się trzy podstawowe działania:

  1. Kampania reklamowo-promocyjna krajowych produktów rybołówstwa – działania informacyjno-reklamowe, promocyjne i o charakterze edukacyjnym mające zwiększyć popyt na krajowe produkty rybołówstwa i wpłynąć na kreowanie pozytywnego wizerunku krajowych produktów rybołówstwa, co przełożyć się ma na zdobycie nowych rynków dla produktów rybołówstwa;
  2. Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w roku 2019, na których swoje produkty będzie prezentowało dwadzieścia kilka firm związanych z branżą;
  3. Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w roku 2020, na których swoje produkty będzie prezentowało dwadzieścia kilka firm związanych z branżą.
Cel operacji

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Całkowity koszt operacji

27.574.635,92 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

27.574.635,92 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 20.680.976,94 złotych

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl