Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich

opublikowano: 19.03.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zaobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy z działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej.

Tytuł operacji

Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich

Zakres operacji

Przeprowadzenie akcji polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego przez 9 jednostek rybackich armatorów-członków Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.

Cel operacji

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Całkowity koszt operacji

1.130.434,00 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

1.130.434,00 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 847.825,50 złotych

W ramach operacji 9 jednostek rybackich armatorów-członków Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o. przeprowadziło po 120 godzin (każda po 15 ośmiogodzinnych akcji) polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego. Akcje prowadzone były na wskazanych przez organizację koordynującą Fundację Mare obszarach (kwadraty o boku 1 mili morskiej). Wszystkie kwadraty wyznaczone zostały poza strefą Natury 2000. W wyniku przeprowadzonych akcji przywieziono do portu i przekazano do recyclingu lub utylizacji 3063 kg sieci i odpadów morskich.

Film z operacji
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl