Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku

opublikowano: 26.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014

Tytuł operacji

Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku

Zakres operacji

art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 – znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa

Cel operacji

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Wartość operacji

2.210.977,45 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

2.100.428,67 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 1.575.321,42 złotych

Operacja polega na kompleksowej organizacji polskiego (narodowego) stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli, składającego się z części wspólnej, na której prezentowane będą osiągnięcia polskiej branży rybnej, oraz 20 wydzielonych stoisk dla polskich firm związanych z branżą rybną.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl