Inwestycja w sprzęt i infrastrukturę ułatwiającą przestrzeganie obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

opublikowano: 21.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zakończyła operację z wykorzystaniem środków unijnych

Tytuł operacji

Inwestycja w sprzęt i infrastrukturę ułatwiającą przestrzeganie obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Cel operacji

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Wartość operacji

4.852.391,17 złotych netto

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

4.609.771,61 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 3.457.328,70 złotych

W ramach operacji Spółka zakupiła: skrzynki rybackie i kontenery izolowane, oraz systemy do selekcji i sortu ryb. KGPR zakupiła także zestaw zamrażalniczy w skład którego wchodzą trzy szafy poziome oraz wykonała prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Obróbki Wstępnej Ryb celem ich posadowienia. Projekt uzupełnia zakup środków transportu wewnętrznego: sztaplarek i wózków paletowych. Spółka zrealizowała projekt w całości.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl