Instalacja systemu wspierającego proces zagospodarowania niechcianych połowów

opublikowano: 19.03.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o którym mowa w art. 43 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Tytuł operacji

Instalacja systemu wspierającego proces zagospodarowania niechcianych połowów

Cel operacji

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Wartość operacji

5.260.000,00 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji

4.997.000,00 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 3.747.750,00 złotych

W ramach operacji skonstruowano, zakupiono i zamontowano automatyczny system wspierający proces zagospodarowania niechcianych połowów składający się z tunelu zamrażalniczego i mechaniczno-próżniowego systemu selekcji, transportu, ważenia i pakowania ryb.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl