Projekty unijne

działania realizowane przez KGPR

Filtruj

Pokaż filtry
Status projektu

Wdrażanie planu produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb w roku 2020

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania[...]

więcej

Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zaobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego[...]

więcej

Wdrażanie planu produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb w roku 2019

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania[...]

więcej

Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3[...]

więcej

Wdrażanie planów produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb za lata połowowe 2014-2018

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1[...]

więcej

Ocena zgodności polskich łowisk dla śledzia, szproty i storni z wymogami Standardów Oceny Łowisk Marine Stewardship Council oraz certyfikacja zakładów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb”

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3[...]

więcej

Instalacja systemu wspierającego proces zagospodarowania niechcianych połowów

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i[...]

więcej

Wdrażanie planów produkcji i obrotu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb za lata połowowe 2014-2018

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.1[...]

więcej

Organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3[...]

więcej

Inwestycja w sprzęt i infrastrukturę ułatwiającą przestrzeganie obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Kołobrzeska Grupa Producentów Sp. z o.o. zakończyła operację z wykorzystaniem środków unijnych W ramach operacji Spółka zakupiła: skrzynki rybackie i kontenery izolowane, oraz systemy do selekcji i sortu ryb. KGPR[...]

więcej
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl