Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych

opublikowano: 20.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Operacja składa się z kilku podstawowych działań:

  • Kampanii reklamowo promocyjnej krajowych produktów rybołówstwa – o charakterze edukacyjnym, mające zwiększyć popyt na krajowe produkty rybołówstwa i wpłynąć na kreowanie ich pozytywnego wizerunku.
  • Organizacji polskiego stanowiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Barcelonie w roku 2021

Więcej informacji

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl