Instalacja kosza PortBin w Kołobrzeskim porcie

opublikowano: 22.10.2021

KGPR w ramach realizowanego projektu Naturalnie Bałtyckie, we współpracy z Fundacją MARE, zainstalowały kosz morski zbierający zanieczyszczenia i plastik z wód w kołobrzeskim porcie.

Kosz PortBin znajduje się w porcie w Kołobrzegu przy nabrzeżu Warzelniczym 3 na styku połączenia z nabrzeżem Solankowym, przy biurze portowym Basen Solny.

Problem zanieczyszczania plastikiem ma wymiar globalny i nie omija również Morza Bałtyckiego. Dlatego Fundacja MARE podejmuje działania, których celem jest zapobieganie dostawania się tworzyw sztucznych do najbliższego nam morza. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb realizująca program Naturalnie Bałtyckie wspiera takie inicjatywy.

Instalacja koszy morskich w portach i marinach pozwala na odłowienie odpadów, które dostały się do środowiska naturalnego zanim dotrą na dno morza i ulegną rozpadowi do mikroskopijnych cząsteczek.

Jak przyznaje Marcin Radkowski, Prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb, inicjator programu Naturalnie Bałtyckie: „Morze Bałtyckie to miejsce pracy i źródło utrzymania dla tysięcy osób związanych z polskim rybołówstwem. Dlatego rybakom bardzo zależy na ochronie jego wód oraz na tym, by z jego zasobów mogły korzystać także przyszłe pokolenia. Stąd chętnie włączamy się w działania poprawiające stan naszego morza tj. czyszczenie go z zagubionych sieci rybackich i innych odpadów morskich. Celem programu Naturalnie Bałtyckie jest także popularyzacja wiedzy na temat naszego skarbu narodowego, jakim jest Bałtyk. oraz sposobów jego ochrony”.

Kosz zainstalowany w Porcie Morskim w Kołobrzegu został zakupiony w ramach wspólnych działań na rzecz Bałtyku podejmowanych przez Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb i projekt Naturalnie Bałtyckie, we współpracy z Fundacją MARE.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl